Kim jest mądry rodzic?

Od poradników i poradniczków uginają się półki w Dobrych Księgarniach. A rodzicielskie głowy puchną od pytań, starań, wątpliwości. Poniższa lista nie jest lekiem na całe zło. Z pewnością nie odpowiada nawet na połowę znaków zapytania, jakie nosicie w sobie. Niemniej zapraszam do lektury tego, co wypracowujemy na spotkaniach i warsztatach w LOGOS. Mądre rodzicielstwo to nie przepis. To zapach, który ciągnie za nos, zaprasza do poszukania własnej receptury.

Mądry rodzic:

  1. wie dokąd idzie, czyli ma określone cele wychowawcze; dobrze się zastanowił jakiego człowieka chce wychować, jakie wartości przekazać
  2. dba o przestrzeganie kontraktu rodzinnego – każdy z domowników zna swoje i innych prawa i obowiązki; reguły są jasne i przyjazne
  3. kieruje się zasadą, że dziecko zawsze postępuje najlepiej jak potrafi; jeśli zatem postąpiło nieakceptowalnie, to znaczy, że nie potrafiło inaczej
  4. zdaje sobie sprawę z tego, że słowa kreują rzeczywistość, więc dobiera je bardzo starannie
  5. zawsze szuka zasobów – w sobie, dziecku, rodzinie, sytuacji wychowawczej; nie zabiera się za rozwiązywanie problemu bez nazwania zasobów, które pomogą w znalezieniu dobrego wyjścia
  6. pamięta o tym, że konsekwencja nie jest świętą krową wychowania
  7. wie i akceptuje, że naczelnym celem wychowania jest wypracowanie samodzielności u dziecka – samodzielności myślenia, decydowania, działania
  8. odgrywa rolę rodzica a nie: ratownika, sędziego, kumpla, terapeuty swojego dziecka

 

Życząc wielu rodzicielskich wzruszeń pozdrawiam!

 

Joanna Sowińska

Lider programu Mądrzy Rodzice