Chcesz wiedzieć, na jaki poziom kursu powinieneś się udać?

Rozwiąż test, a odpowiemy na to pytanie! Test językowy

Sprawdź, jak wyglądają lekcje z nami?

Zapisz się już dziś! Lekcja próbna

Nie wiesz jaki kurs wybrać?

Pomożemy Ci podjąć decyzję o wyborze odpowiednich zajęć dopasowanych do Twojego poziomu zaawansowania oraz osobistych preferencji

Porównanie metod

Dopasuj kurs do siebie!

Wybierz odpowiednią metodę dopasowaną do Twojego profilu

Zalecana metoda

Projekty unijne

W ramach projektów unijnych realizujemy poniższe:
 

INNOWACYJNY OŚRODEK ROZWOJU INTELEKTU DZIECI I MŁODZIEŻY

Uruchomienie innowacyjnego Ośrodka Rozwoju Intelektu Dzieci i Młodzieży.

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

 

Projekt: „Uruchomienie innowacyjnego Ośrodka Rozwoju Intelektu Dzieci i Młodzieży”

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPW.01.01.01-30-265/10-01

Okres realizacji: 11.03.2011 r – 30.04.2012 r

Całkowita wartość projektu: 333.320,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu:  333.320,00 zł

Dofinansowanie: 199.992 zł (60%)

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest dynamiczny rozwój firmy LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko i zbudowanie jej silnej pozycji konkurencyjnej.

Przedmiotem projektu jest udoskonalenie obecnie świadczonych usług oraz wdrożenie innowacyjnych dzięki realizacji następujących działań:

 • adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Rozwoju Intelektu Dzieci i Młodzieży (60m2),
 • zakup wyposażenia Ośrodka
 • zakup licencji metod szkoleniowych oraz oprogramowania do zarządzania szkołą językową.

 

Projekt zawiera rozwiązania innowacyjne na 3 poziomach:

1. Innowacje technologiczne (procesowe) stosowane w Polsce krócej niż 5 lat:

 • innowacyjne wielofunkcyjne urządzenie biurowe
 • metoda nauczania języka Direct English (dzieci i młodzież)
 • metoda nauczania szybkiego czytania
 • metoda wczesnej edukacji dzieci

2. Innowacja produktowa w skali kraju

 • nowa usługa 1: warsztaty dla dzieci, z zastosowaniem metody TAAkA GłowA
 • nowa usługa 2: warsztaty dla rodziców, z zastosowaniem metody TAAkA GłowA
 • nowa usługa 3: opieka popołudniowa nad dziećmi, z wykorzystaniem zajęć opartych o nowoczesną metodę TAAkA GłowA
 • nowa usługa 4: szkolenia i warsztaty z szybkiego czytania z zastosowaniem nowej licencji

Ponadto, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii świadczenia usług, zostanie udoskonalona obecnie świadczona usługa nauki języka angielskiego.

3. Innowacja organizacyjna w skali kraju

Organizacja przedsiębiorstwa w formie w formie Ośrodka Rozwoju Intelektu jest nowością w skali Polski, gdyż nie ma dotychczas tego typu ośrodków w kraju. Będzie to miejsce, w którym wyzwolone zostaną twórcze możliwości umysłów dzieci i młodzieży, ułatwione zdobywanie wiedzy, zaś w przypadku rodziców – możliwość poznania własnych dzieci oraz pozyskanie wiedzy z zakresu wychowania, w przyjaznym i zachęcającym do zabawy otoczeniu.

 

Bliższych informacji na temat projektu udziela:
p. Karolina Dobska-Mańko,
tel. 695 712 469;
e-mail: karolina.dobska-manko@logosau.pl.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe dotyczące prac adaptacyjnych

Zapytanie ofertowe dotyczące komputera stacjonarnego i rzutnika

Zapytanie ofertowe dotyczące szybkiego czytania

Zapytanie ofertowe dotyczące systemu do zarządzania szkołą językową

Zapytanie ofertowe dotyczące netbook

Zapytanie ofertowe dotyczące licencji Direct English

Zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia ośrodka

Zapytanie ofertowe dotyczące mebli dla dzieci

Zapytanie ofertowe dotyczące odkurzacza parowego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

PROJEKT 'KLUB DZIECIĘCY’ – wsparcie godzenia pracy i opieki dla rodziców z Poznania.

TERMIN REALIZACJI: 01.09.2013 – 28.02.2015
 
O PROJEKCIE: Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie placówki opieki dla 30 dzieci w wieku 1-3 lat jako rozwiązania wspierającego powrót do pracy ich rodziców po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
 

WAŻNE LINKI:
www.efs.gov.pl – Europejski Fundusz Społeczny
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl – Baza Konkurencyjności
 

REKRUTACJA: Lista dzieci zakwalifikowanych do klubu w XII 2013:

Bruno Bagiński

Samuel Pręda

Agnieszka Ignaczak

Aidan Willins

Wiktor Jankowski

Tadeusz Maj

Monika Bukowiecka

Jakub Kurowiak

Wojtek Zając

Mikołaj Stranz

Adam Śmigielski

Filip Szymborski

Witek Wojciechowski

Oliwia Żurawicz


 

KONTAKT
Lilianna Tubacka, tel. 61 8615 255;  605 654 596,  e-mail: info@taakimaluch.pl
 

ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytanie ofertowe – kontener mobilny – 11.09.2013
 

TREŚĆ ZAPYTANIA
WZÓR OFERTY
OŚWIADCZENIE
 

WYNIK PROCEDURY: 08.10.2013
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy wg zapytania ofertowego na dostawę kontenera mobilnego wraz z jego adaptacją i aranżacją, realizowanej w ramach projektu POKL.01.05.00-00-542/12. W wyniku porównania ofert, gdzie kryterium wyboru stanowiło 100% ceny, została wybrana firma IW-TOM Lubanie.
 

Zapytanie ofertowe – Opiekunki do Klubu Dziecięcego  „TAAkA GłowA”- 11.10.2013

TREŚĆ ZAPYTANIA

WZÓR OFERTY

OŚWIADCZENIE

13.11.2013

Wynik procedury:

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy wg zapytania ofertowego na opiekunki do klubu dziecięcego, realizowanej w ramach projektu POKL.01.05.00-00-542/12. W wyniku porównania ofert, gdzie kryterium wyboru stanowiły:

 • kwota proponowanego wynagrodzenia brutto – 50%
 • liczba lat doświadczeń w pracy na stanowisku opiekunki – 50%

zostały wybrane Panie:

 • Patrycja Kośla
 • Beata Straszewska

 

Zapytanie ofertowe – Wyżywienie do Klubu Dziecięcego  „TAAkA GłowA”- 28.10.2013

Zapytanie-ofertowe-wyzywienie-28-10

Formularz-oferty-wyzywienie-28-10

Oswiadczenie-wyzywienie-28-10

 

13.11.2013

Wynik procedury:

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy wg zapytania ofertowego na dostawę wyżywienia do klubu dziecięcego, realizowanej w ramach projektu POKL.01.05.00-00-542/12. W wyniku porównania ofert, gdzie kryterium wyboru stanowiło 100% ceny, została wybrana firma: F.U.H. Basilico.

 

01.03.2014

Informacja:

W związku z wypowiedzeniem umowy firmie F.U.H. Basilico, informujemy o zawarciu w dniu 01.03.2014 umowy na dostawę wyżywienia z firmą Pyszoty. Umowa zawarta została na podstawie oferty z dn. 28.10.2013 złożonej przez firmę Pyszoty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn.28.10.2013 w ramach projektu POKL.01.05.00-00-542/12.

 

 

Zapytanie ofertowe – Dyżur psychologa w Klubie Dziecięcym – 21.11.2013

Zapytanie_ofertowe_psycholog-21-11-2013

20.12.2013

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta pani Joanny Sowińskiej.
 

Zapytanie ofertowe – Dostawa zabawek – 16.12.2013
Zapytanie_ofertowe_zabawki-nr2-16-12-2013
27.12.2013

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta firmy Nowa Szkoła.
 

Zapytanie ofertowe – Sprzątanie – 16.12.2013
Zapytanie_ofertowe_sprzatanie
31.12.2013

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta firmy PHU Diament
 

Zapytanie ofertowe – Prace techniczne – 30.12.2014
Zapytanie_ofertowe_prace-techniczne
14.01.2014

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta firmy DOBRE POMYSŁY Przemysław Stachura.
 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć dodatkowych z muzyki dla dzieci w klubie – 24.01.2014

Zapytanie-ofertowe-muzyka-24-01-2014
01.02.2014

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta pani Marii Ilnickiej.
 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci w klubie – 24.01.2014
Zapytanie-ofertowe-plastyka-24-01-2014
01.02.2014

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta pani Marii Ilnickiej.
 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć dodatkowych z j.angielskiego dla dzieci w klubie – 24.01.2014
Zapytanie-ofertowe-angielski-24-01-2014
01.02.2014

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta pani Ewy Flagi.
 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć dodatkowych z gimnastyki dla dzieci w klubie – 24.01.2014
Zapytanie_ofertowe_zajęcia_dodatkowe_gimnastyka-24-01-2014
01.02.2014

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta pani Joanny Majewskiej.
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pielęgniarki lub opiekunki z ukończonym kursem medycznym / kursem pierwszej pomocy – 24.01.2014
Zapytanie_ofertowe_pielęgniarka(doc)

Zapytanie_ofertowe_pielęgniarka(pdf)

01.02.2014

Wynik procedury:

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta pani Roksany Kubickiej.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zabawek do klubu dziecięcego – 28.03.2014

Zapytanie_zabawki-nr3-28-03-2014

Formularz-oferty-oraz-oswiadczenie-zabawki-nr3-28-03-2014

09.04.2014

Wynik procedury:

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru dostawcy zabawek na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta firmy Nowa Szkoła.
 

Zapytanie ofertowe – Sprzątanie – 15.07.2014

Zapytanie_ofertowe_sprzatanie2

04.08.2014

Wynik procedury:

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta p.Reginy Piotr.

 

Zapytanie ofertowe – zajęcia dodatkowe z plastyki- 11.08.2014
Zapytanie_ofertowe_plastyka-11-08-2014
01.09.2014

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe z plastyki na podstawie porównania ofert. Wybraną ofertą jest oferta p.Natalii Spychalskiej.
 

Zapytanie ofertowe – Opiekunka do Klubu Dziecięcego  „TAAkA GłowA”- 01.09.2014
Zapytanie_ofertowe_opiekunki-01-09-2014
16.09.2014

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru opiekunki do klubu dziecięcego na podstawie procedury konkurencyjności. Wybrano oferty p.Mariki Rembeckiej oraz Julity Sikory.
 

Zapytanie ofertowe – psycholog- 23.09.2014
Zapytanie_ofertowe_psycholog2
06.10.2014

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru psychologa do klubu dziecięcego na podstawie porównania ofert. Wybrano ofertę p.Beaty Granops.
 

Zapytanie ofertowe – pielęgniarka lub opiekunka z kursem I pomocy- 23.09.2014
Zapytanie_ofertowe_pielęgniarka3
01.10.2014

Wynik procedury:
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru pielęgniarki/opiekunki z kursem I pomocy do klubu dziecięcego na podstawie porównania ofert. Wybrano ofertę p. Patrycji Wesołowskiej.
 

stopka