Dziecko chętnie przychodzi i uczestniczy w lekcji. Nic bym nie zmieniała.